Cjenik zdravstvenih usluga

Specijalistički pregled 301,38 kn / 40,00 €
Subspecijalistički pregled 376,73 kn / 50,00 €
Prvi pregled u trudnoći sa ultrazvukom 527,42 kn / 70,00 €
Kontrolni pregled u trudnoći 452,07 kn / 60,00 €
Subspecijalistički kontrolni pregled u trudnoći 527,42 kn / 70,00 €
Višeplodne trudnoće – Kontrolni pregled u trudnoći 527,42 kn / 70,00 €
Konzultacija (do 30 minuta) 301,38 kn / 40,00 €
Konzultacija (više od 30 minuta) 339,05 kn / 45,00 €
Transvaginalna/transabdominalna sonografija  2D (TVS) 339,05 kn / 45,00 €
Transvaginalna sonografija + Color Doppler 452,07 kn / 60,00 €
Cervikometrija 188,36 kn / 25,00 €
Transabdominalni 2D ultrazvuk u trudnoći: anatomija, biometrija i dinamika ploda 339,05 kn / 45,00 €
Transabdominalni 2D ultrazvuk u trudnoći: anatomija, biometrija i dinamika ploda + Color doppler 452,07 kn / 60,00 €
Transabdominalni 3D/4D ultrazvuk 527,42 kn / 70,00 €
Genetički sonogram: “mini anomaly scan” 11-14 tj trudnoće 527,42 kn / 70,00 €
Genetički sonogram: “anomaly scan” – oko 20 tj trudnoće 602,76 kn / 80,00 €
Genetički sonogram: “anomaly scan” – oko 20 tj trudnoće i 3D/4D ultrazvuk 828,79 kn / 110,00 €
Višeplodne trudnoće – Transabdominalni 2D ultrazvuk 527,42 kn / 70,00 €
Transabdominalni 3D ultrazvuk kod višeplodnih trudnoća 640,43 kn / 85,00 €
Višeplodne trudnoće – Genetički sonogram: “mini anomaly scan” – 11-14 tj trudnoće 602,76 kn / 80,00 €
Višeplodne trudnoće – Genetički sonogram: “anomaly scan” – oko 20 tj trudnoće 678,11 kn / 90,00 €
Fetalna ehokardiografija 941,81kn / 125,00 €
Osnovni paket nadzora trudnoće  5.274,15 kn / 700,00 €
Srednji paket nadzora trudnoće 7.534,50 kn / 1.000,00 €
Premium paket nadzora trudnoće 10.548,30 kn / 1.400,00 €
Premium plus paker nadzora trudnoće 15.069,00 kn / 2.000,00 €
Paketi nadzora trudnoće
* Cijena paketa nadzora trudnoće kod blizanačkih trudnoća uvećava se za 15%  od ukupnog iznosa
Specijalistički pregled/PAPA test/ultrazvuk753,45 kn / 100,00 €
Specijalistički pregled/PAPA test – 3 staklalca/ultrazvuk866,47 kn / 115,00 €
Specijalistički pregled301,38 kn / 40,00 €
Subspecijalistički pregled376,73 kn / 50,00 €
Subspecijalističko savjetovanje/konzultacija339,05 kn / 45,00 €
Pre/post operativno savjetovanje339,05 kn / 45,00 €
Kontrola nakon porođaja339,05 kn / 45,00 €
Kontrola epiziotomije226,04 kn / 30,00 €
Konzultacija (do 30 minuta)301,38 kn / 40,00 €
Konzultacija (više od 30 minuta)339,05 kn / 45,00 €
Savjetovanje o neplodnosti339,05 kn / 45,00 €
Transvaginalna sonografija (TVS)339,05 kn / 45,00 €
Transvaginalna sonografija + Color Doppler452,07 kn / 60,00 €
Transvaginalni 3D ultrazvuk527,42 kn / 70,00 €
Transabdominalni 2D ultrazvuk339,05 kn / 45,00 €
Histerosonosalpingografija (HSSG)1.431,56 kn / 190,00 €
Uterobrush640,43 kn / 85,00 €
Videokolposkopija i punch biopsija cerviksa (uz patohistološku analizu) i savjetovanje1.393,88 kn / 185,00 €
Videokolposkopija640,43 kn / 85,00 €
Folikulometrija226,04 kn / 30,00 €
Mirena (plus insercija)1.243,19 kn / 165,00 €
Spirala NovaT uz inserciju527,42 kn / 70,00 €
Obrada trudnice (tlak, albumen) 113,02 kn / 15,00 €
Tečaj za trudnice i partnere – grupni 452,07 kn / 60,00 €
Tečaj pripreme za dojenje – grupni 452,07 kn / 60,00 €
Individualno savjetovanje 339,05 kn / 45,00 €
Kardiotokografija (1/2 sata) 188,36 kn / 25,00 €
Kateterizacija mjehura 226,04 kn / 30,00 €
Izvođenje testa na trudnoću 226,04 kn / 30,00 €

Vaginoza PCR panel – prošireni cervikalni bris1.054,83 kn / 140,00 €

Uzimanje papa testa i analiza 339,05 kn / 45,00 €
Uzimanje papa testa i analiza – 3 stakalca 452,07 kn / 60,00 €
Uzimanje brisa cerviksa 113,02 kn / 15,00 €
Cervikalni bris – bakteriološki 263,70 kn / 35,00 €
BHSB – cervikalni bris 301,38 kn / 40,00 €
Cervikalni bris – Ureaplasma, Mycoplasma 339,05 kn / 45,00 €
Cerikalni bris – Chlamydia trachomatis 376,73 kn / 50,00 €
HPV test 602,76 kn / 80,00 €
prošireni HPV test 1.054,83 kn / 140,00 €
Kompletan bris cervixa bakteriološki, mikološki, Mycoplasmae, Ureaplasmae, PCR Ch trachomatis 753,45 kn / 100,00 €

Tečaj konverzije 1€=7,53450 kn

Napomena: cijene usluga su informativnog karaktera i za vaše jednostavnije snalaženje, a za detalje i točan izračun prema vrsti usluge molimo obvezno kontaktirajte našu ordinaciju.

Načini plaćanja

EUR
visa
mastercard
maesto
Diners

Zainteresirani za naše usluge?