Naš tim

poliklinika-finderle-aleks-tim

Aleks Finderle

Aleks Finderle rođen je u Rijeci 1964 godine. Nakon završenog školovanja u Opatiji i Rijeci studira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 1984. do 1989. godine. Tijekom studija obavljao je funkciju demonstratora na Zavodu za fiziologiju i imunologiju na kojem je i izradio Diplomski rad.

Pripravnički staž kao i prve godine liječničke prakse obavljao je u Domu zdravlja u Opatiji, uglavnom u Centru za hitnu medicinsku pomoć, ali i na zamjenama po različitim ambulantama.

Od 1994. radi na Klinici za ginekologiju i porodništvo u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, a istovremeno je u dijelu radnog vremena zaposlen na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Specijalistički ispit polaže 2000. godine, a akademski naslov doktora znanosti stječe 2002. godine. Uže područje interesa mu je fetalna i maternalna medicina iz kojega je stekao naslov subspecijaliste.

Završio je brojne poslijediplomske tečajeve u i izvan Hrvatske, objavio je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, aktivno sudjelovao u realizaciji više znanstvenih projekata. Više od 25 godina rada na Medicinskom fakultetu, a kasnije i Fakultetu zdravstvenih studija, sudjelovao je u edukaciji brojnih generacija liječnika, medicinskih sestara, primalja i drugih medicinskih struka, od kojih je na desetke njima bio i mentor u izradi Završnih radova.

Posljednjih godina obavlja dužnost voditelja Odjela fetalne i maternalne medicine Zavoda za perinatologiju i docenta na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci.

poliklinika-finderle-barbara-tim-2

Barbara Finderle

Barbara Finderle je 1995. završila školu za primalje u Rijeci, te se zaposlila na Klinici za ginekologiju i porodništvo gdje je radila sljedećih 15ak godina, od toga najviše u rađaoni i s novorođenom djecom, ali i na svim drugim odjelima. U međuvremenu je završila studij sestrinstva, te nakon toga studij za prvostupnicu primaljstva. Trenutno pohađa magisterij iz primaljstva na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci.

Oduvijek je aktivna u hrvatskom primaljstvu, pa je tako od 2005. godine bila predsjednica Udruge primalja, a od 2009. postala prva predsjednica Hrvatske komore primalja, gdje još uvijek radi. Aktivna je u mnogim primaljskim udrugama, pa je tako u 2 mandata bila članica Vijeća ELACTA (Europska organizacija koja okuplja IBCLC savjetnice za dojenje), te je još uvijek članica Vijeća EMA (Europsko udruženje primalja). Također je članica raznih Povjerenstava pri Ministarstvima koja su vezana za primaljstvo.

2009. godine položila je IBCLC ispit za savjetnicu za dojenje i nakon toga još dva puta produžila licencu.

Kontinuirano se educira na svim lokalnim i nekim međunarodnim kongresima. Smatra da je cjeloživotna edukacija neophodna za sve zdravstvene djelatnike.

Zalaže se za neovisno primaljstvo u Hrvatskoj, ali i na pravo žene na informirani izbor.

poliklinika-finderle-kornelia-sokota-tim

Kornelia Šokota

Kornelia Šokota je završila srednju Medicinsku školu u Rijeci- smjer primalja 1996. godine i te iste godine zaposlila se na Klinici za ginekologiju i porodništvo Rijeka.

Tijekom svog rada na Klinici prošla je većinu odjela a 2001. godine započela sa radom u rađaonici sve do 2016. godine.
Nakon 20 godina rada na Klinici za ginekologiju i porodništvo odlazi u Dom zdravlja PGŽ , ginekološka ambulanta, sve do 2018. godine.

2011. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, smjer Izvanredni stručni studij primaljstva te postala prvostupnica primaljstva.

Tijekom narednih godina, angažirana od strane Zdravstvenih studija, postala je mentor budućim prvostupnicama primaljstva.

Svoju struku shvaća kao izuzetno odgovornu i ozbiljnu, a isto tako vrlo emotivnu i lijepu.

Želja za nekim novim iskustvima i znanjem uvijek je odvede u neki novi i zanimljivi smjer.

hvlasic

Hrvoje Vlašić

Hrvoje Vlašić rođen je Rijeci 1968. g.
Nakon završene osnovne i srednje škole upisuje Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci na kojem diplomira 1993. g.

1996. g. zapošljava se na Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka, a specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva polaže 2002. g.

Uže područje specijalnosti mu je obrada i liječenje neplodnosti u kojem 2012. g. postaje subspecijalista iz područja humane reprodukcije.

2017. g. odlazi u Split gdje se zapošljava u Poliklinici Šparac za ginekologiju, opstetriciju i humanu reprodukciju. 
Nakon povratka u Rijeku 2020. g. zapošljava se u Opatiji, Ordinacije Salamon i pridružuje timu Poliklinike Finderle.

U području humane reprodukcije usko surađuje sa Poliklinikom IVF u Zagrebu.

mklaric

Marko Klarić

Marko Klarić je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2003. godine.

2006. je započeo sa specijalizacijom ginekologije i opstetricije u KBC Rijeka, a specijalistički ispit je položio 2010. godine. Od tada radi kao specijalist ginekologije i opstetricije u Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka. 2012. godine je stekao akademski naslov doktora znanosti.

Završio je mnogobrojne međunarodne tečajeve stručnog usavršavanja i objavio više znanstvenih i stručnih radova u stranim časopisima.

Uže područje interesa mu je ginekološka onkologija iz čega je stekao naziv subspecijaliste, a od 2015. godine obavlja dužnost voditelja odjela ginekološke onkologije Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka.

ncace

Neven Čače

Prim.mr.sc. Neven Čače, dr.med., specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske kardiologije u sklopu našeg tima raditi će ultrazvuke fetalnog srca.

Fetalna ehokardiografija je ultrazvučna pretraga kojom pedijatar kardiolog ocjenjuje građu, funkciju i ritam srca nerođenog djeteta.

Fetalna ehokardiografija  obično se radi tijekom drugog tromjesečja trudnoće, od 18-og do 24-og tjedna gestacije iako je ultrazvuk srca fetusa moguće napraviti sve do rođenja djeteta.

Zainteresirani za naše usluge?